Totes les ponències de la Jornada tècnica d’Equips a Pressió: 20/06/2023

07/07/2023

20 de juny de 2023 – A la seu d’Enginyers BCN

Jornada organitzada pel Gremi de Caldereria juntament amb diverses entitats col·laboradores i el suport del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona – Enginyers BCN.

L’èxit de la jornada va ser gràcies al bon nivell de les intervencions i l’alt grau de participació del assistents. Des del Gremi de Caldereria els volem agrair l’esforç de preparació i exposició dels ponents així com l’assistència i participació dels professionals que van venir i van omplir tota la sala. Per a nosaltres, el conjunt d’empreses associades i organitzades en el gremi, és una prova més i ens confirma que val la pena treballar organitzats pel conjunt del sector, i així ho continuarem fent. De nou moltes gràcies a tots.

Objectiu de la Jornada: Els equips a pressió estan a tota mena d’indústries y són elements estratègics per a la producció. Com a resultat de la seva potencial perillositat, la seva fabricació, instal·lació i ús estan profusament regulats per directives, reglaments i normes.

Cal doncs que els agents del sector actualitzem els nostres coneixements, experiències i agendes. És amb aquest objectiu que el Gremi de Caldereria i Enginyers BCN vàrem organitzar aquesta jornada, amb una proposta de 6 mirades expertes sobre diferents aspectes dels equips a pressió, al temps de mirar de possibilitar contactes i coneixences entre usuaris, fabricants, organismes de control, enginyeries i autoritats, en un esdeveniment presencial.

PONÈNCIES

Ponència SCI CONTROL & INSPECCIÓN:

Qualificació de persones: soldadors, operadors d’assaigs no destructius. Noves regles de funcionament dels Organismes notificats i la seva influència en els fabricants. A càrrec de Vicente Pedrosa, Cap d’Inspecció i Soldadura a SCI CONTROL & INSPECCIÓN.

Les noves directius de la Directiva 2014/68/UE obliguen als NoBo´s a convertir-nos en Organisme certificador de producte (UNE EN ISO 17065) i continuar sent ON. Tota qualificació de soldadors serà sota la UNE EN ISO 17024 de certificació de persones. Data límit per a la transició, abril de 2023.

Ponència SGS España:

Reglament d’Equips a Pressió, articles 7 i 8: Reparacions i Modificacions d’equips i d’instal·lacions. A càrrec d’Andreu Gallardo Guerrero, responsable de Producte Reglamentari a Grupo SGS España.

Requisits i documents que cal generar en funció de cada actuació derivada d’una reparació o bé per una modificació. Diferenciació entre modificacions importants i no importants: equips CE i no CE.

Ponència COMEVAL VALVE SYSTEMS:

Válvulas de Seguridad, a cargo de Óscar Marín, Responsable Div. INDUSTRIA | Market Manager, en COMEVAL VALVE SYSTEMS, S.L. y CIA., Soc. Comanditaria.

Definiciones y conceptos relativos a las válvulas de seguridad. Tipología de las válvulas de seguridad. Normativas. Dimensionamiento y selección. Errores comunes en su instalación.

Ponència PERDIGÓ ENGINEERING SL:

Diseño de equipos a presión por análisis (elementos finitos), a cargo de Josep Maria Perdigó y Raul Villalba, Ingenieros en PERDIGÓ ENGINEERING SL.

En esta presentación, compartimos nuestra experiencia en el desarrollo de este método de diseño y presentaremos casos de estudio donde se ha aplicado. También discutimos las ventajas y desventajas de utilizar elementos finitos en el diseño de equipos a presión y dimos recomendaciones para la industria de la calderería.

Ponència TÜV Rheinland Ibérica:

Brexit: Marcado UKCA versus Marcado CE. Posibilidad de utilizar el CE temporalmente. Reglas del marcado UCKA: organismos que intervienen y normativa. A cargo de Carlos Javier Gaudes Villarroya, Director Técnico BSI-01 Área Mecánica, en TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

Ponència EUROCONTROL:

Monitorización y Evaluación de la integridad de equipos sometidos a presión mediante la técnica de Emisión Acústica. Casos en que puede sustituir a la prueba hidráulica, a cargo de José Manuel Esteban, Director de negocio reglamentario en EUROCONTROL.

Ensayos bajo los estándares nacionales, europeos e internacionales ASME V Art. 12, AFIAP, UNE-EN 14.584 y ISO 16.148. Este tipo de ensayos tiene como objetivo evaluar el estado de integridad estructural de equipos y/o tuberías metálicas atmosféricos o sometidos a presión.