caldera
IMGP1938

Qui som:

El Gremi de Caldereria a l’època actual es funda l’any 1960 i és l’única associació professional del sector existent al territori, i entre les empreses que integren el sector hi trobem fabricants, instal.ladors i reparadors d’equips a pressió, fabricants d’accessoris, dipòsits, filtres i altres elements de caldereria i planxisteria, dipòsits, generadors de vapor, aigua calenta, aigua sobreescalfada i fluid tèrmic, calderes, bescanviadors de calor, autoclaus, marmites, filtres, estacions de regulació i mesura de gas i altres elements de caldereria i planxisteria, en acer, metalls no fèrrics, i altres materials.

Finalitat: La promoció i defensa dels interessos del sector en els aspectes tècnics, econòmics, laborals, tributaris i organitzatius, entre d’altres. El mitjà de comunicació habitual són les circulars informatives, trobades i consultes bé siguin presencials o telefòniques.

Estructura:

-Junta Directiva

-Secretaria administrativa

-Secretaria tècnica