foraserv

Serveis:

El Gremi ofereix interlocució davant de les administracions i Organismes Notificats i de Control, etc., per a assumptes relatius a reglaments tècnics, així com aspectes relacionats amb la competència deslleial, consultes sobre compliment d’obligacions mediambientals, etc., i disposa de dues secretaries, la Secretaria Tècnica i la Secretaria Administrativa, amb serveis diferenciats:

-La Secretaria Tècnica del Gremi està al servei dels associats per qüestions relatives a l’àmbit professional i totes les relacionades amb l’aplicació de normativa tècnica, Reglaments i Directives, en especial dels aparells a pressió, equips a gas i màquines, entre d’altres.

-La Secretaria Administrativa ofereix a les empreses associades el Servei de Gestió gratuït davant la Generalitat (Canal Empresa), així com també davant la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per tots els expedients que tenen relació amb el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) per als expedients d’instal.ladores i reparadores d’equips a pressió, instal.ladores de gas i d’instal.lacions tèrmiques en els edificis, entre d’altres acreditacions. També gestiona tràmits relacionats amb el registre de telecomunicacions (RITC) i de sanitat en relació a la legionel·losi (ROESP), entre d’altres. Servei d’orientació legal.

És molt ben valorat entre els agremiats el fet que entre els serveis que ofereix, el Gremi subscriu cada any una Pòlissa Col·lectiva Gremial d’assegurança de Responsabilitat Civil, a la qual les agremiades s’hi poden adherir si ho desitgen, pensada per a cobrir les activitats específiques del sector.

El Gremi també expedeix cada any unes acreditacions gremials personalitzades i gratuïtes, per a garantia del client.

La relació habitual del gremi amb les empreses associades són circulars periòdiques, de temes d’actualitat tant pel que fa a impostos, seguretat social i laboral, com el que es refereix a la part Industrial i legislativa i que es poden consultar a la part d’intranet.

El Gremi forma part de la Unió Patronal Metal·lúrgica, fet que comporta que els nostres agremiats gaudeixin, entre d’altres, d’informació laboral i de tot el que es refereixi al Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica que és el que correspon a tots els nostres afiliats.

Així mateix cal tenir present que el gremi signa acords comercials amb proveïdors de serveis diversos per tal d’oferir condicions i preus especials exclusius per a les agremiades.