RESUM INFORMATIU – CORONAVIRUS COVID-19

23/03/2020

NORMATIVA

-Circular informativa CONFEMETALReal Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (01/04/2020).

Circular informativa gremi actualització mesures Gobierno:  Real Decreto Ley 10/2020 i Real Decreto Ley 9/2020 (30/03/2020)

-Procedimiento de actuación para los servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (actualizado a 26 de marzo de 2020)

ICO – Línea de Avales para empresas y autónomos – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (26/03/2020)

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març.

-Línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” per a autònoms i empreses (COVID-19): L’Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat de Catalunya ahir va posar en marxa la línia de finançament “ICF-Avalis Liquiditat” dotada amb 750M€ d’avals que permetrà formalitzar préstecs per un total de fins a 1.000 milions d’euros per cobrir les noves necessitats de circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19. Enllaç al ICF: ICF-Avalis Liquiditat

-Suspensió dels terminis en els manteniments de les instal.lacions mentre duri l’estat d’alarmaCNI-Manteniment instal·lacions-COVID-19

-Informació ajuts autònoms: Ajuts i prestacions per empreses i autònoms (nou enllaç)

Resolució TSF/759/2020 de la Generalitat de Catalunya (22/03/2020), que amplia les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball a un metre i mig de distància. Això és aplicable als centres de treball que romanguin oberts (serveis essencials, activitats no incloses al Rd 463/2020, etc.). La mesura no serà d’aplicació per a professionals sanitaris, serveis socials i forces de seguretat, entre d’altres.

-Circular elaborada per FOMENT sobre “Criterios y recomendaciones en la tramitación de los ERTES derivados por el COVID-19”. (23/03/2020)

-Nota informativa Agencia Española de Protección de Datos (23/03/2020)

-Guía práctica elaborada por CEOE y CEPYME (versión 20/03/2020)

-Guía Ministerio de Trabajo sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020 (20/03/2020)

-Comunicado- Autónomos afectados por el COVID-19, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

-Ministerio de Justicia- Actividades empresas instaladoras (consulta núm. 9)-Respuestas a cuestiones planteadas sobre la interpretación del Rd 463/2020, modificado por real decreto 465/2020

-Criterios de la Dirección General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19 (19/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI –  Decret llei 7/2020 – Generalitat de Catalunya. Decret llei 7/2020  (19/03/2020)

FAQs Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución cuestiones prácticas (19/03/2020)

CNI Resum ajuts econòmics Reial decret-llei 8/2020 (19/03/2020)

CEOE – Informe Ejecutivo sobre Criterio Operativo Nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección De Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 18/03/2020

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Reial decret-llei 8/2020 i altres mesures. Reial decret-llei 8/2020.  (18/03/2020)

CIRCULAR INFORMATIVA GREMI – Reial decret 463/2020, de 14 de marzo. Real Decreto 463/2020 (16/03/2020)

 

CONSELLS DE PREVENCIÓ – FORMACIÓ

Canal Salut – Generalitat de Catalunya

PREVINTEGRAL GROUP:

Espai informatiu sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2

-Formació gratuïta on-line