Vàlvula pneumàtica de 2 vies modulant de Genebre

15/11/2023

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), novembre de 2023– Les vàlvules de control juguen un paper molt important al bucle de regulació, al control automàtic dels processos industrials. Realitzen la funció de variar el cabal del fluid de control que modifica alhora el valor de la variable mesurada, comportant-se com un orifici d’àrea contínuament variable. Dins del bucle de control tenen tanta importància com l’element primari, el transmissor i el controlador. L’obturador és el que fa la funció de control del pas del fluid i actua en la direcció del seu propi eix.

La Vàlvula pneumàtica 2 vies modulant (Referència 5065) de la Línia Industrial de Genebre, la companyia líder a nivell mundial en vàlvules i accessoris per al control de fluids i aixetes d’alta qualitat, és una vàlvula de globus de simple seient, pilotada mitjançant un actuador pneumàtic de simple efecte (subministrat en posició de falla Normalment Tancat). La posició del disc obturador de la vàlvula es regula mitjançant un senyal de pressió d’aire, que actua sobre la membrana de l’actuador. La vàlvula de globus també es pot utilitzar com a vàlvula d’interrupció (tancament estanc).

La vàlvula 5065 de Genebre està especialment dissenyada per al control automàtic de processos industrials

Genebre ofereix una extensa gamma de vàlvules les quals han estat dissenyades i construïdes per al maneig i conducció de fluids en processos industrials.

La compatibilitat dels materials amb què són construïdes les vàlvules i l’aplicació de les mateixes en diferents processos industrials és responsabilitat de l’usuari. Les vàlvules tenen el seu comportament òptim quan les condicions de treball no excedeixin els límits de pressió i temperatura (corba de pressió) per a les quals han estat dissenyades.

Per a més informació:        

www.genebre.es