Registre de la jornada diària a patir del 12 de maig de 2019

25/04/2019

El BOE del passat 10 d’abril va validar el Reial decret 8/2019 de 8 de març que modifica l’Estatut dels Treballadors i estableix que les empreses facin un registre diari de l’horari dels seus treballadors que ha d’incloure l’inici i finalització de la jornada.

Així doncs, a partir del 12 de maig de 2019 les empreses han de tenir implantat el registre horari de tots els treballadors, exigència que fins fa pocs mesos només es demanava per a jornades a temps parcial o bé quan es realitzaven hores extraordinàries.

L’incompliment preveu fortes sancions de fins a 6.250 €.

Com s’ha de fer el registre?

El Rd no dóna instruccions quant a la manera de dur el registre per tant caldrà anar veient quins requisits demanarà la inspecció de treball. En concret, el nou article diu:

“L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa, s’organitzarà i documentar aquest registre de jornada.

L’empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.”

Cal tenir en compte les diferents tipologies de feines per mirar de trobar la manera de fitxar més adequada a cada cas. En aquest sentit els informem que el gremi té subscrit un acord per a la contractació d’una app que permet el control horari des de l’ordinador i des de smartphone, o tablet, de forma molt senzilla. També tenen un producte que permet portar un registre del temps que s’inverteix en cada client i informació suplementària. Descomptes especials per a les empreses agremiades. Més informació a la secretaria gremial.