Nova edició del Codi ASME 2019

08/07/2019

El Codi ASME, en les diferents Seccions i Divisions, és d’aplicació per a tota l’activitat relacionada amb el disseny, materials, fabricació i proves d’equips i instal·lacions a pressió. Es reedita cada dos anys (la darrera és d’aquest any 2019) i incorpora any rere any millores i adaptacions.

Cal recordar que tot i que es tracta d’una normativa americana, té plena cabuda a les fabricacions amb marcatge CE. Sovint resulta obligatori en alguns mercats i per a grans clients i enginyeries.

A l’enllaç habilitat per a adquirir el nou Codi ASME 2019 també hi trobaran desglossades les diferents seccions que el composen i un petit resum de cadascuna. Enllaç ASME