Nova edició del Codi ASME 2017

24/11/2017

El Codi ASME, en les seves diferents Seccions i Divisions, es d’aplicació per a tota la activitat relacionada amb el disseny, materials, fabricació i proves d’equips i instal·lacions a pressió. Actualment es reedita cada dos anys, incorporant any rere any millores i adaptacions a l’estat de la tècnica. Recentment hem tingut coneixement de la publicació de les edicions 2017.

Cal recordar que tot i que es tracta d’una normativa americana, te plena cabuda a les fabricacions amb marcatge CE. Sovint resulta obligatori en alguns mercats i per a grans clients i enginyeries.

Més informació: infoASME