Jornada tècnica nou Reglament d’Equips a Pressió – Rd 809/2021– Totes les ponències i tornar-la a veure

28/02/2022

Amb un seguiment de més de 150 assistents (presencials i per videostreaming), la jornada sobre el nou REP, es va celebrar el 23 de febrer de 2022, al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

 

 

Organització: Gremi, Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA), i amb la participació de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats col·laboradores.

 

 

 

Els organitzadors agraïm als assistents així com també al conjunt d’empreses agremiades i als col·laboradors/proveïdors del Gremi que fan possible que es puguin tirar endavant jornades tècniques tan interessants com aquesta. Aquestes trobades, al marge de la formació tècnica, faciliten la relació i l’intercanvi d’opinions entre els professionals del sector que es veuen agrupats i acollits per la nostra associació.

 

PRESENTACIONS DE LES PONÈNCIES, I TORNAR-LA A VEURE:

 

1a. Ponència: Preàmbul REP. Disposicions addicionals, transitòries i finals. Articulat REP, a càrrec de Joan Carles Esteban, Cap de Secció d’Aparells a Pressió, Servei de Seguretat d’Instal·lacions, Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

 

 

2a. Ponència: Unions Permanents a càrrec de Vicente Pedrosa, Responsable Tècnic, Departament d’Inspecció Reglamentària, Departament de Soldadura de SCI, Servicios de Control e Inspección.

 

 

 

 

3a. Ponència: Annex I: Instal·ladors. Annex II: Instal·lació i posada en servei. Annex III Inspeccions periòdiques i Annex IV Impresos, a càrrec de Carlos Gaudes, Director Tècnic BSI-01 Àrea Mecànica de TÜV Rheinland Iberica ICT, S.A.

 

 

 

 

 

4a. Ponència: EP-1 Calderes, a càrrec de Josep Maria Perdigó, Enginyer Industrial a Perdigó Enginyers, Secretari Tècnic del Gremi de Caldereria.

 

 

 

5a. Ponència: EP-2 Centrals tèrmiques, a càrrec de Joan Pau Anguera, Responsable del Departament d’Inspeccions Reglamentàries d’Eurocontrol.

6a. Ponència: EP-3 Petroquímiques, a càrrec d’Andreu Gallardo, Product Manager de SGS.

7a. Ponència: EP-4 Criogènics, a càrrec de Joan Pau Anguera, Responsable del Departament d’Inspeccions Reglamentàries d’Eurocontrol.

 

 

8a. Ponència: EP-5 Equips de respiració autònoma, a càrrec de Francisco Cano, Inspector acreditat Departament d’inspecció Reglamentària de SCI, Servicios de Control e Inspección.

 

 

 

 

9a. Ponència: EP-6 Recipients a pressió transportables, a càrrec de Roberto Garcia, Responsable de la Unitat Operativa d’Aparells a Pressió i Energia d’OCA Inspección, Control y Prevención, S.A.U.

 

 

10a. Ponència: EP-7 Terminals de GNL, a càrrec de Juan Manuel López, Expert en Soldadura i Assaigs No Destructius a la Gerència d’Equips i Materials d’ Enagás Transporte, S.A.U.

 

 

 

 

 

 

Cloenda de la jornada, a càrrec del Secretari del Gremi, Oriol Sagarra

 

 

 

 

Enllaç per tornar a veure la jornada:

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/jornada-sobre-el-nou-reglament-d-equips-a-pres.html