Jornada tècnica Instal·lacions de Combustió i Equips a Pressió: Noves Normatives

12/04/2018

Organitzada pel Gremi de Caldereria,  TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing SA i SISCAL CIB UNIGAS.

Jornada tècnica gratuïta, 8 de maig de 2018, al Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya:

Consultar PROGRAMA

Resum: Per als fabricants d’equips a pressió conèixer els processos de soldadura són essencials. L’edició del 2018 de la norma UNE-EN ISO 15614-1 sobre qualificacions de soldadura difereix sensiblement de l’edició anterior en format, i aporta canvis de contingut tècnic.

El Rd 1042/2017 que transposa la directiva UE 2015/2193 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants comprèn les instal·lacions a partir d’1 MW de potència, i afecta directament tots els fabricants de calderes perquè la normativa entra en vigor a finals d’aquest any, i el 2025 i 2030 afectarà també a calderes existents. Aconseguir els nivells de NOx requerits afecta la part del cremador però també s’hi veu implicat el disseny de la caldera, i és aquí on creiem convenient informar i aportar solucions.

La diversitat de codis que, d’acord amb la Directiva d’equips a pressió, es poden fer servir per dissenyar i construir equips a pressió, dóna peu a fer una ullada a alguns dels més difosos i examinar diferències i similituds en procediments i resultats .

Amb la Jornada volem contribuir a augmentar la sensibilitat, divulgar, potenciar i fer conèixer entre els industrials del sector les millors solucions pel que fa a emissions i eficiència energètica en les instal·lacions de combustió. Seguint, d’aquesta manera, la línia de compromís del Gremi de Caldereria amb l’Ajuntament de Barcelona en la protecció del medi ambient i la sostenibilitat.