Les ponències de la Jornada sobre la Nova Directiva 2014/68/UE (Rd 709/2015) d’Equips a Pressió – Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

18/10/2016

Jornada sobre la Nova Directiva 2014/68/UE (Rd 709/2015) d’Equips a Pressió – 18/10/2016 – Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

Jornada centrada en quatre punts: els orígens i el nou enfocament de la DEP, les principals novetats (classificació de productes, identificació i responsabilització dels agents econòmics), i aspectes que es mantenen o que han sofert canvis mínims i casos pràctics.

CONSULTAR LES PONÈNCIES:

 1a. Ponència: Orígens de la Nova Directiva. Ponència a càrrec de Sr. Javier Mediavilla, Responsable d’Operacions de Serveis Industrials de TÜV Rheinland ICT, S.A.

 

 

 

 

 

 

Del “nou enfocament” de l’antiga DEP del 1997 a l’anomenat “Nou Marc Legal” (Reglament CE 765/2008 sobre requisits d’acreditació i vigilància de mercat i Decisió 768/2008/CE sobre el marc comú europeu per la comercialització.

 

2a. Ponència: Novetats de la nova DEP – Classificació de productes, identificació i responsabilització dels agents econòmics. Ponència a càrrec de Sr. Roberto González-Carpio, Ingeniero Técnico Industrial. Responsable Nacional Àrea Inspecció Reglamentària de SCI, Control & Inspección.

 

 

 

 

 

 

 

3a. Ponència: Aspectes que es mantenen en la nova DEP o que han sofert canvis mínims. Ponència Aspectes que es mantenen en la nova DEP o que han sofert canvis mínims, a càrrec d’Àlex Caro, de SGS IRSA

 

 

 

 

 

 

 

4a. Ponència: Casos pràctics extrets de la DEP. Ponència a càrrec de Sr. Josep Maria Perdigó, Secretari Tècnic del Gremi de Caldereria de Barcelona.