Totes les presentacions de la Jornada sobre la Nova Directiva 2014/68/UE i el Reglament d’Equips a Pressió. Organitzada conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i amb la participació de la Generalitat de Catalunya

17/11/2015

Jornada sobre la Nova Directiva 2014/68/UE i el Reglament d’Equips a Pressió, organitzada conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i amb la participació de la Generalitat de Catalunya -17/11/2015

Totes les presentacions:

 PONÈNCIA 1: Vigilància de mercat

 PONÈNCIA 2: Novetats de la nova DEP. Novetats de la nova DEP: Classificació de productes, identificació i responsabilització dels agents econòmics, a càrrec de Gema Garcia, de SCI, Control&Inspección

PONÈNCIA 3: Aspectes que es mantenen. Aspectes que es mantenen en la nova DEP o que han sofert canvis mínims, a càrrec d’Àlex Caro, de SGS IRSA

PONÈNCIA 4: Casos pràctics Casos pràctics extrets de la DEP a càrrec de Josep Maria Perdigó, Secretari Tècnic del Gremi de Caldereria

PONÈNCIA 5: Pràctica en l’aplicació del REP. Pràctica en l’aplicació del REP, a càrrec d’Eduard Carrera, Cap de Secció d’Equips a Pressió, Servei de Seguretat d’Instal·lacions