EQUIPS DE MONITORITZACIÓ DE CONSUM I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA CIB Unigas

19/09/2023

Nous sistemes d’individualització d’equips que permeten una monitorització constant del consum i de l’eficiència energètica

CIB Unigas, empresa líder en la fabricació de cremadors des de fa 50 anys, ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria, solucions de combustió per a tot tipus d’aplicacions i combustibles. En els darrers anys, els esforços s’han centrat en el desenvolupament de sistemes de combustió més eficients. Fruit d’aquest interès en l’eficiència, és el disseny i fabricació d’una nova línia de productes destinats a aquesta finalitat.

Els dos primers equips d’aquesta nova línia de producte son un comptador de gas màssic i un analitzador continu de combustió.

Mesurador de cabal de gas MFS

Aquest comptador de gas màssic ens permet individualitzar el consum de cada caldera, o punt de consum de gas que tenim en una mateixa planta. Mitjançant un sistema de monitorització, que disposa de màxima connectivitat, ens permet conèixer consums instantanis i acumulats d’un punt de consum de gas. Això suposa un gran avantatge a l’hora d’extreure els costos analítics d’una determinada línia de producció.

Aplicacions:

· Principi de mesura caracteritzat per un ampli rang de cabals, gràcies a la mesura directa de cabal màssic.
· Pel fet de ser un comptatge màssic, no requereix d’elements externs de correcció de pressió o temperatura.
· Mesura de gas de servei i de procés, també de mescles en tubs de petit diàmetre.

Característiques:

· Versió en línia de DN15 a DN100.
· Mesura d’altes prestacions.
· Sensor sense deriva.
· Carcassa compacta.
· Pantalla retro-il·luminada amb control tàctil i accés WLAN.
· Disponible amb pantalla a distància.

Avantatges:

· Programació intuïtiva i flexible.
· Alt nivell de control de processos: màxima precisió i repetibilitat de mesures.
· Monitorització fiable.
· Fàcil manteniment – sensor extraïble.
· Accés complert a la informació de procés i diagnosi – nombroses I/O i bus combinables.

Visualització de la pantalla:

Analitzador de combustió en continu

Aquest analitzador ens permet monitoritzar en continu l’eficiència de combustió d’un sistema. Disposa de sistemes d’alarmes i bloquejos en cas que la caldera excedeixi dels valors de combustió desitjables. Inclou una pantalla tàctil i comunicació Modbus.

Aplicacions:

· Ideal per a anàlisi en continu d’equips de mitjana i gran potència.
· Dissenyat especialment per instal·lacions industrials, inclús en ambients nocius.
· Mesura integrada d’O2 i CO2.

Característiques:

· Pantalla de 4,3” retro-il·luminada de fàcil visualització.
· Equip implementat amb sortides digitals i analògiques.
· Disposa de comunicació Modbus per tal d’interconnectar altres dispositius de control remot.
· Registre de dades exportables mitjançant port USB.
· Mesura d’altes prestacions.
· Sensor sense deriva.
· Carcassa compacta.
· Pantalla retro-il·luminada amb control tàctil i accés WLAN.
· Disponible amb pantalla a distància

Registre/visualització de dades:

· O2 humit / O2 sec / CO2 (seleccionable per pantalla).
· Lambda.
· ºC temperatura de fums.
· ºC temperatura aire.
· Eficiència.
· Presència de flama.

Visualització de la pantalla:

Per a més informació, poden posar-se en contacte amb SISCAL: info@sis-cal.com

www.sis-cal.com