Emmagatzematge de productes químics: Nou reglament i noves ITC MIE APQ 0 a 10

27/07/2017

 

El 25 de juliol es va publicar el Rd 656/2017, de 23 de juny, que aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10. Entrarà en vigor el proper 25 d’octubre de 2017. Poden consultar el text complet des d’aquí: REPQ2017

Recordem que la construcció de tancs d’emmagatzemament de productes inclosos en aquesta normativa ha de ser feta d’acord amb les ITC del Reglament, que pels aspectes constructius (materials, càlcul, fabricació, soldadura i assajos), ens remeten a Reglaments, Normes i Codis aplicables. Entre els Codis habituals per a tancs d’emmagatzemat atmosfèric recordem que hi ha:

-API 650

-UNE-EN 14015