Emmagatzematge de productes químics: Nou reglament, noves ITC MIE APQ 0 a 10 i publicació de la Guia tècnica d’aplicació

17/07/2018

El 25 d’octubre de 2017 va entrar en vigor el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

Recordem que la construcció de tancs d’emmagatzemament de productes inclosos en aquesta normativa ha de ser feta d’acord amb les ITC del Reglament, que pels aspectes constructius (materials, càlcul, fabricació, soldadura i assajos), ens remeten a Reglaments, Normes i Codis aplicables. Entre els Codis habituals per a tancs d’emmagatzemat atmosfèric recordem que hi ha:

-API 650

-UNE-EN 14015

Poden consultar el text complet del reglament des d’aquí REPQ2017 i la Guia tècnica d’aplicació