EL PRIMER CREMADOR AMB AUTOCONTROL

22/09/2021
SISCAL-NOTICIA imatge-3

FACILE és el sistema que fa que el cremador sigui “intel·ligent”, capaç de satisfer de forma autònoma la demanda de potència, mantenint sempre la combustió en un rang òptim de seguretat i eficiència i assegurant un contingut constant d’O2 residual en els fums amb valors mínims d’emissions contaminants.

FACILE PERMET DE FORMA AUTÒNOMA
ALS CREMADORS ELS SEGÜENTS AVANTATGES

SISCAL-NOTICIA imatge-2.png

AUTO-AJUSTAMENT

FACILE permet que es realitzi l’ajustament en pocs minuts i en manera totalment automatitzat. Durant la primera posada en marxa, FACILE emmagatzema de forma autònoma les posicions dels actuadors d’ajustament segons una corba de relació específica dels cabals preconfigurada a fàbrica. L’energia cremada es mesura i es visualitza instantàniament.

SISCAL-NOTICIA imatge-3.png

EFICIÈNCIA SENSE DISTINCIÓ

FACILE garanteix el màxim rendiment de forma constant independentment de la variació dels paràmetres físics, com temperatura, pressió baromètrica i pressió del gas del circuit. FACILE garanteix sempre la més alta eficiència estacional, ja que el sistema s’adapta en temps real al canvi de les variables mediambientals i d’instal·lació.

SISCAL-NOTICIA imatge-4.png

ADAPTA DE FORMA AUTÒNOMA

FACILE adapta el cremador de forma autònoma a tots els tipus de generadors de calor i de procés. El sistema absorbeix les variables de contrapressió a la caldera i d’ajust del capçal de combustió. FACILE s’adapta fàcilment a les condicions en què no es pot aplicar un control amb retroalimentació sobre la combustió, com quan es dóna el cas de diversos cremadors en una mateixa cambra de combustió o en aplicacions en circuit d’aire.

SISCAL-NOTICIA imatge-5.png

RESPECTE DEL RANG DE TREBALL

FACILE no permet que el cremador treballi fora del seu propi rang de treball, per al qual ha estat homologat. L’ajust dels actuadors es realitza de forma automàtica i el sistema garanteix la correcta combustió limitant el punt de càrrega en el cas que el cremador no pugui garantir el volum necessari.

SISCAL-NOTICIA imatge-6.png

RESPECTE DE LES NORMES

FACILE és segur i garanteix sempre el funcionament amb ple compliment de la normativa, respectant plenament els requisits d’emissió a l’atmosfera i d’eficiència energètica (A 676 – D.L. 183/2017).

SISCAL-NOTICIA imatge-7.png

MONITORATGE

Amb FACILE és possible monitoritzar el funcionament continu del cremador. Les dades poden estar disponibles en diferents nivells a través d’una app específica. Es posa a disposició una funció d’assistència predictiva.

Més informació a la secció de Proveïdors recomanats del Gremi, o bé directament a:

SISCAL

Contacte: Xavier Ayerbe  info@sis-cal.com
c/ Esteve Terradas, 20 · Pol. Ind. Bufalvent
08243 Manresa (Barcelona)
Tel.: +34 93 878 64 35 Fax: +34 93 876 01 32
https://www.sis-cal.com/

Enlaç web: https://thesmartcombustion.com/es/