Curs Enginyer / Tècnic Internacional en Soldadura (IWE/IWT): Data inici 9 de gener de 2019

29/11/2018

Curs Enginyer/Tècnic Internacional en Soldadura (IWE/IWT) que imparteix l’Institut Tècnic Català de la Soldadura amb data d’inici 9 de gener de 2019.

Creiem que és important formar el personal amb responsabilitat en la coordinació de soldadura i transferir-un coneixement tècnic complet d’acord amb la Norma EN ISO 14731 com a requisit de les normes de gestió de la qualitat de la producció soldada com ara la EN 1090, EN ISO 3834 o EN 15085.

També recordem que els Codis europeus d’equips a pressió, com ara AD2000-Merkblatt i EN 13445 preveuen la figura del expert en soldadura acreditat amb les titulacions d’Enginyer o Tècnic Internacional de Soldadura. Actualment s’admet la convalidació d’aquestes titulacions per “experiència acreditada”, però si ens fixem en el sector de la construcció d’estructures metàl·liques -on les titulacions ja són obligatòries-, no es pot descartar que en el futur també ho siguin en el camp dels equips a pressió.

Les empreses del Gremi tenen condicions especials de matriculació. Consulteu condicions a la secretaria gremial 93 453 56 30 | gremi@gremicaldereria.com

Més informació i programa ENG2019, o a l’enllaç https://www.itcsoldadura.org/es/curs/cursos-convocados/125/11-promocion-de-iwe-iwt