Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona 2018-2019

28/02/2019

El 31 d’octubre de 2018 es va publicar el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (BOPB – Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. de Registre CVE 2018039654).

Consultar el text del Conveni 2018/2019

Posteriorment i amb la publicació del Reial decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, d’obligat compliment, s’ha hagut d’adequar i modificar el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona per als anys 2018 i 2019.

La Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona va signar un acord el 21 de gener (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb núm. de Registre 2019006128, i de data 22/02/2018) per adequar l’import del salari per als contractes formatius de primer i segon any, que estableix l’annex núm. 1 de les taules salarials del vigent Conveni Col·lectiu, així com altres temes d’interès (jubilació forçosa i contracte de relleu sector industrial).

Consultar text publicat: Acord.Mod.Conveni 18/19