Consultar les presentacions de la Jornada sobre Instal·lacions de Combustió i Equips a Pressió, Noves Normatives

23/05/2018

Jornada tècnica gratuïta sobre Instal·lacions de Combustió i Equips a Pressió organitzada juntament amb TÜV Rheinland i CIB UNIGAS, celebrada al Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya el 8 de maig de 2018

Els organitzadors agraïm als assistents així com també al conjunt d’empreses agremiades i als col.laboradors/proveïdors del Gremi que fan possible que es puguin tirar endavant jornades tècniques tan interessants com aquesta. Aquestes trobades, al marge de la formació tècnica, faciliten la relació i l’intercanvi d’opinions entre els professionals del sector que es veuen agrupats i acollits per la nostra associació.

 

Resums i ponències:

1a ponència – Qualificacions de soldadura: Nova norma UNE-EN ISO 15614-1:2018, a càrrec de Pedro Nicolás Bagnaroli, expert de TÜV Rheinland, ASME Authorized Inspector.

 

2a i 3a. ponències –  Directiva (UE) 2015/2193 sobre limitació d’emissions d’instal·lacions de combustió i Eficiència energètica de les instal·lacions de combustió, a càrrec de Renzo Volpato, Technical Manager Export Dep. CIB UNIGAS

Facilitem tres enllaços de descàrrega tot i que durant la presentació es van utilitzar altres documents de suport com per exemple:  programa de selecció de cremadors i de càlcul d’estalvi energètic.  Les persones interessades a rebre aquesta informació poden posar-se en contacte amb la secretaria Gremial o bé directament amb CIB UNIGAS.

-Nova directiva d’emissions en sistemes de combustió

-Nous sistemes d’eficiència en combustió

-Enllaç a notes tècniques del web CIB UNIGAS

 

4a. ponència – Disseny d’equips a pressió: comparativa entre els Codis ASME VIII-1, AD-Merkblätter i EN 13445, a càrrec de Josep Maria Perdigó, Enginyer Industrial, Secretari tècnic del Gremi de Caldereria