Calendari festes generals i locals 2020

13/01/2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 14 de juny de 2019 va publicar l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’establia el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020 i l’Ordre TSF/229/2019, del passat 17 de desembre, estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

Consulteu totes les festes laborals 2020 a la circular informativa Calendari laboral 2020