Carrer Barcelona, 22, 08120 La Llagosta - Barcelona

93 560 68 00

93 574 40 43

VIMAX, S.A.

Instal·lacions i maquinària per al procés de productes sòlids i pulverulents. Indústries alimentària i química.
Maquinària per a processos de molta, mescla, planat, transports pneumàtics i mecànics, així com la captació de pols, dosatge i de qualsevol altra solució.

MAQUINÀRIA
Màquina per molir
Transport Mecànic
Transport pneumàtic
Captació – Filtració de pols
Classificació
Barrejat
Estacions
d’Ompliment i Buidatge
Accessoris
Recanvis

INSTAL·LACIONS
Captació-filtració
Classificació
Dosatge
Omplert i buidatge de bigbags
Barrejat
Transport mecànic
Transport pneumàtic