Carrer Can Mitjans, 8, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

93 308 38 12

TECNOGAS, S.A.

Projecte, instal·lació i manteniment de plantes Industrials de gasos combustibles i fabricació d’equips a pressió.

TECNOGAS, S. a. té la seva activitat principal centrada en l’enginyeria i muntatge d’instal·lacions de recepció i distribució de gas natural, així com en la seva posterior utilització en els diversos processos en els quals es requereix l’energia de la seva combustió.

EQUIPS A PRESSIÓ – Filtres, bescanviadors de calor i dipòsits odoritzadors, construïts d’acord amb les disposicions d’aplicació de la Directiva 2014/68/UE relativa a equips a pressió, i segons codi de disseny ASME.

TECNOGAS, S. a. posa al seu servei la tecnologia més actual i la seva dilatada experiència per a la utilització del gas natural. Realitzem el disseny, Projectes i construcció de:

-Estacions de Regulació i Mesura (ERM) per a tota mena de pressions, inclosos preescalfadors i circuits calefactors.
-Escomeses i xarxes de distribució.
-Armaris de Regulació de Pressió i Mesurament.
-Mòduls enterrables de Regulació de Pressió i Mesurament.
-Filtres, bescanviadors de calor, odoritzadors, d’acord amb la Directiva d’Equips a Pressió 2014/68/UE.
-Cremadors industrials de gas natural.
-Generadors d’aire calent, tipus “Vena d’Aire”.
-Transformació de gas de cremadors industrials.

TECNOGAS, S. a. ha participat des dels seus orígens en el desenvolupament i expansió del gas natural a mitjana i alta pressió, la qual cosa ha permès aconseguir un notable grau de tecnologia per a la seva aplicació en sectors tan diversos com l’alimentari, arts gràfiques, automòbil, ceràmica, farmacèutic, paperer, petroquímic, siderúrgic, tèxtil, vidre, Companyies de Gas, etc.