Carrer Bilbao, 5, 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona, España

93 753 10 00

93 753 28 08

SIDEIN, C.B.

CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA I FARMACÈUTICA

L’actual programa de fabricació de SIDEIN està compost per una sèrie d’equips per a la realització de processos d’esterilització, liofilització i assecat:

Autoclaus d’esterilització per vapor.
Autoclaus d’esterilització per circulació d’aigua.
Forns d’esterilització i despirogenació per aire calent.
Equips de liofilització.
Assecadors de llit fluid.
Assecadors al buit.
Forns d’assecament.
Generadors de vapor net.
Autoclaus d’esterilització AMV AMP i ALV
Forns d’esterilització MAC
Generadors de vapor net GV
Equips de liofilitzacions TD
Assecadors al buit SV
Assecadors de llit fluid SFV
Forns d’assecament HSC