Carrer de la Fontsanta, 1, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, España

93 477 01 71

93 373 15 00

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.

SGS, empresa líder mundial en inspecció, verificació, assajos i certificació, amb un capital humà de 4000 treballadors, la majoria professionals acreditats amb amplia experiència en els camps de la seguretat i la qualitat industrial, i amb una sòlida estructura empresarial que garanteix una atenció personalitzada i immediata a través d’una amplia xarxa de delegacions en totes les comunitats autònomes.

-Serveis:
Inspeccions periòdiques reglamentaries,
Certificació d’equips a pressió segons Directiva 97/23
Certificació d’equips a pressió transportables segons Directiva 2010/35/UE
Certificació d’aparells elevadors segons Directiva 95/16/CE
Homologació de Procediments de soldadura i qualificació de soldadors
Seguretat de Màquines segons RD1215/97
Inspeccions d’Embarcacions d’esbarjo segons RD1434/1999

-Acreditacions:
UNE –EN ISO 17020
Entitat de inspecció tipus A (ENAC 133/EI255).
Entitat de inspecció tipus A per embarcacions d’esbarjo (ENAC 133/EI256)
Organisme Notificat i Organisme de Control (ENAC OC-I/058)
Organisme de Control Mineria (ENAC OC-I/270)