Carrer de Lepant, 264, 08013 Barcelona, España

93 247 14 14

93 232 11 67

SERVITEK ENERGY SYSTEMS, S.L.

Activitat principal de SERVITEK ENERGY SYSTEMS, S.L.:

-Muntatge de quadres elèctrics de comandament i control. A la nostra oficina tècnica disposem dels mitjans necessaris per oferir un servei acoblat a les seves necessitats, desenvolupem els plànols elèctrics dels quadres de comandament.
-Servei tècnic, manteniment i recanvis de cremadors industrials. Empresa inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial) com:
-Empresa Instal·ladora d’Equips a Pressió EIP-2
-Empresa Reparadora d’Equips a Pressió ERP-2
-Empresa Instal·ladora-Mantenidora d’Instal•lacions Tèrmiques als Edificis
-Carnet OIC (Operador/a Industrial de Calderes)

SERVITEK ENERGY SYSTEMS, S.L. es dedica al muntatge i desenvolupament de quadres elèctrics de comandament i control, per a cremadors industrials de gas natural, gas-oil, fuel i sòlids per a l’automatització i procés industrial.

-Quadres de Control.
-Quadres PLCS.
-Automatització.
-Programació d’Autòmats.
-Quadres de Distribució.
Orientat principalment a:
-Fabricants de Calderes Industrials.
-Empreses d’Enginyeria.
-Fabricants de Màquines–Eines.
-Instal·ladors.

SERVITEK ENERGY SYSTEMS, S.L. proporciona servei d’assistència tècnica, reparació, manteniment i recanvis per a cremadors industrials, de gas, gasoil i fuel:

– Manteniment periòdic anual d’equips de combustió.
– Manteniment preventiu cremadors.
Les revisions preventives, s’efectuen d’acord amb les condicions del Manual d’Ús i Manteniment i compleix amb els requisits de la Instrucció Tècnica IT3 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) aprovat per RD 1027/2007 de juliol.
-Verificació, revisió i neteja dels òrgans principals del cremador.
-Reglatge del cremador, comprovar el rendiment de la combustió i corregir les desviacions.
-Anàlisi gasos de combustió (Test i Certificat Combustió).
-Contractes de manteniment adaptats a les necessitats de cada empresa.
-Informe final, que conté els resultats obtinguts en les tasques de manteniment.

Servei Assistència Tècnica Oficial:

Lamborghini Caloreclima
Elco
Baltur
Unigas