Travessía Prat de la Riba, 116, 08849 Sant Climent de Llobregat, Barcelona, España

93 647 31 70

SCI – Servicios de Control e Inspección, S.A.

SCI és una empresa líder en serveis d’Inspecció, Control i Certificació Tècnica amb un capital humà de 500 treballadors, la majoria professionals acreditats amb àmplia experiència en els camps de la seguretat i la qualitat industrial. Des del 1985 compta amb una sòlida estructura empresarial que garanteix una atenció personalitzada i immediata a través d’una àmplia xarxa de delegacions a totes les comunitats autònomes.

SERVEIS:

 • Inspeccions reglamentaries (entre d’altres):
  • Instal·lacions Tèrmiques RD 1027/2007 i RD 178/2021
  • Seguretat de Màquines segons RD 1215/97
  • Protecció Contra Incendis (PCI) RD 513/2017 i RD 2267/2004
  • Instal·lacions Petrolíferes RD 1562/1998, RD1523/1999 i RD 706/2017
  • Combustibles Gasosos RD 919/2006
  • Instal·lacions elèctriques (Baixa i Alta tensió) RD 842/2002 i RD 337/2014
  • Equips a pressió RD 809/2021
 • Certificació d’equips a pressió segons Directiva 2014/68/UE
 • Homologació de Procediments de soldadura i certificació de soldadors segons normes AME IX, UNE EN 15614, UNE EN 14732, UNE EN 9606, UNE-EN_14276-1, UNE EN ISO 13585
 • END: Radiografia Industrial (convencional i digital), Ultrasons (convencional i automàtic), Termografia, Inspecció visual, Verificació d’aliatge, Líquids penetrants, Partícules magnètiques, Endoscòpia.

 

ACREDITACIONS MÉS REPRESENTATIVES:

 • UNE-EN ISO 17020
  Entitat d’inspecció tipus A (ENAC 12/EI 009)
  Organisme Notificat i Organisme de Control (ENAC 12/EI 009)
 • UNE-EN ISO 17025
  Assajos No Destructius (ENAC 67/LI 101)
 • UNE-EN ISO 17024

Certificació de persones (ENAC 33/C-PE50)

 • UNE-EN ISO 17065

Certificació de producte en Equips a Pressió (ENAC 207/C-PR427)

 • UNE-EN 9100:2003
  Assajos No Destructius per al Sector Aeronàutic (LLOYDS SGI 6000752 /SGI 1060050)

 

FORMACIÓ

 • UNE-EN ISO 9712

Empresa amb programes formatius en els principals mètodes d’assaig no destructius aprovats por CERTIAEND (organisme certificador de personal de END).

 • SNT-TC-1A

Serveis de nivell III per a l’elaboració de procediments en els principals mètodes d’assaig no destructius segons codis americans.

CONTACTE
Organisme de control: José Ángel Milena Ordóñez
Laboratori metal·lúrgic: Antonio García Martínez