Av. del Vallès, 322, 08227 Terrassa, Barcelona, España

93 783 07 20

93 731 37 17

 

 

Raypa – R. ESPINAR, S.L.

Autoclaus d’Esterilització

Digestors, Destil·ladores i Sistemes d’Extracció

Estufes

Banys Termostàtics

Equips de Termostatització

Producció Aigua Destil·lada

Congelació i Refrigeració

Agitadors

Forns i equips calefactors

Viscosímetres rotacionals

Instrumental, suports i escaletes portàtils

Pipetes automàtiques