Passatge Lloveras 2, 08339 Vilassar de Dalt

93 238 93 22 | 609 780 648

PEDRO PASTOR SÁNCHEZ – BLAW ENGINEERING

Des de Blaw Enginneering ajudem als nostres clients en projectes d’enginyeria de detall, càlcul i legalització de recipients a pressió.  Treballem per tallers i fabricants de maquinaria, actuant com una oficina tècnica externa.  Tenim més de 10 anys d’experiència en projectes mecànics d’enginyeria de màquines i de caldereria, que inclou sectors tan exigents com el farmacèutic.  Estem acostumats a treballar amb unes mínimes especificacions inicials, desenvolupant el disseny de la màquina o el recipient a pressió completament en 3D.  Arribem fins al detall dels plànols i escandalls per fabricar i la documentació tècnica per legalitzar.  Lligat als recipients a pressió, també calculem esforços en tubuladures (nozzle stress) i dimensionem vàlvules de seguretat.

 

Serveis i Àmbits
Xapa i caldereria.
Models 3D, delineació 2D (Solid Edge, Solid Works).
Sector farmacèutic (ASME-BPE, cGMP).
Recipients a pressió (ASME VIII, AD-*MERKBLATTER, UNE-EN 13445-3:2010).
Disseny de màquines (LEAN, DFMA).
Refrigeració industrial (ASHRAE).
Instal·lacions d’aire, aigua i nitrogen líquid. P&IDs.
Estructura metàl·lica (CTE: DB ES-A i DB ES-AE).
CAU, càlcul per elements finits (Solid Works Simulation).
Bescanviadors de calor (Bateries de tubs aletejats, Carcassa i tubs).
Accionaments hidràulics.
Redisseny i optimització de màquines
Estudis de rendibilitat, cost i viabilitat. Anàlisi de projectes.
Estudis d’implantació, Lay-Outs