Polígono Industrial El Segre, Avenida la Industria, Parcela 414 Nave 5, 25191 Lleida, España

973 181 025

973 180 249

MEN MONTAJES INDUSTRIALES, S.L.

Empresa dedicada a la caldereria, a les instal·lacions per a processos industrials, construcció de maquinària, estructures, dipòsits i proteccions. Constructors, reparadors i instal·ladors de recipients a pressió marcatge C.E., amb el número d’inscripció de registre EIP-2 i ERP-2 250025708.

Realitzem muntatges i instal·lacions de tota mena i oferim servei de manteniment industrial. Disposem de soldadors homologats tant per a soldadura d’acer al carboni, com a soldadura d’acer inoxidable.

Així mateix, disposem d’un sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO 9001:2015 aplicable a “Disseny, fabricació i muntatge d’instal·lacions alimentàries, d’instal·lacions d’aparells a pressió i caldereria. Manteniment industrial.” Certificat per l’entitat BUREAU VERITAS CERTIFICATION España, amb el número ES079051-1.

– Manteniment
– Manteniment industrial
– Legalització d’equips a pressió
– Legalització d’aparells a pressió
– Dipòsits
– Instal·lacions de vapor
– Instal·lacions d’aigua sobreescalfada
– Instal·lacions de recuperació de calor perduda
– Instal·lacions d’aire comprimit
– Instal·lacions de fluids a pressió
– Instal·lacions de canonades
– Instal·lacions industrials
– Fabricant de recipients a pressió
– Fabricadora de dipòsits
– Instal·lador aparells a pressió
– Muntatges i instal·lacions industrials
– Instal·lació, fabricació, reparació d’aparells a pressió
– Instal·lacions de gas, aigua, vapor, oli tèrmic, fluid tèrmic
– Béns d’equip per a la indústria alimentària
– Instal·lació, manteniment i reparació d’aparells a pressió
– Marca CE
– Instal·lador autoritzat per la Generalitat de Catalunya
– Instal·lacions fluids industrials i manteniment
– Revisions periòdiques, proves periòdiques, retimbrat, inspecció nivell A, inspecció Nivell B, inspecció    Nivell C
– Muntatges industrials
– Instal·lacions d’aigua calenta
– Caldereria industrial
– Instal·lador
– Indústria Cervesera, Cervesa
– Deshidratació subproductes carnis, subproductes escorxadors
– Normativa: Directiva 97/23/CE, Directiva 2014/68/UE, Reglament d’equips a pressió RD 709/2015, Codi AD Merkblätt, Codi AD Merkblätter, ASME VIII Div 1, EN 13445, ASME B31.1, ASME B31.3, EN 13480