Carrer de Sant Adrià, 48, 08030 Barcelona, España

93 345 58 80

93 346 82 16

M. y J. ANDRES S.A.

Fabricació de maquinària per a la indústria farmacèutica, cosmètica i alimentària.

COLUMNES ELEVADORES
DIPÒSITS
ESTUFES / EIXUGADORS LLIT FLUID
REACTORS MESCLADORS
EMULSIONADORS MESCLADORS PER A PÒLVORES
GRANULADORS
TAMISADORS