Carrer Aiguafreda, 14 (Nau 1) 08480 L'Ametlla del Vallès, Barcelona

93 781 15 53

INSTMAN FIELD, S.A.

DISSENY, CONSTRUCCIÓ I FABRICACIÓ D’EQUIPS A PRESSIÓ INDUSTRIALS

– Construcció de generadors de vapor, fluid tèrmic i aparells de pressió adaptats a les mateixes necessitats del client i parant esment al combustible disponible sigui líquid, gasós o sòlid (biomassa)

– Generadors de vapor des de 100 fins a 40.000 kg/hora

– Enginyeria total de processos tèrmics industrials

– Preescalfadors d’aire

– Intercanviadors

– Tractament d’aigua

– Condensadors

– Disseny i fabricació de centrals tèrmiques d’ús intern industrial
Construcció d’acord amb normes de reconegut prestigi d’aparells a pressió (UNEIX -EN-12952, 12953, 13445 AD MERKBLATTER, etc.) sent recepcionats i revisada la seva construcció i disseny per un Organisme de Control Notificat, d’acord amb el R.D.769/1999 d’aplicació de Directiva del Parlament Europeu i del consell 97/23/CE

– Les nostres calderes disposen dels dispositius necessaris per a considerar-se de vigilància indirecta (24, 48, 72 hores) d’acord amb la ITC-EPS del Reglament d’equips a pressió segons RD 2060/2008