Luxemburg, 2 (P.I. Rosanes), 08769 Castellví de Rosanes, Barcelona

93 432 96 00

KROMSCHROEDER, S.A.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT)

Posades en marxa
Reparacions
Manteniments
Subministrament de recanvis

MODIFICACIÓ / ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ASSESSORAMENT CANVI DE GAS

PRODUCTES:

Armaris de regulació
Mòduls enterrables de regulació
Estacions de regulació i mesura
Filtres de cartutx, coalescentes i ciclons
Sistemes d’escalfament
Equips de regulació
Vàlvules de seguretat
Vàlvules de fuita
Vàlvules de papallona
Sistemes d’odorització
Equips d’adquisició de dades
Plantes d’aire propanat

enginyeria PROJECTES

Estacions de regulació i mesura, transport de gas.
Estacions de regulació i mesura, distribució de gas.
Estacions de regulació i mesura Industrials / Cicles combinats / Cogeneració
Plantes de mescla de gasos aïri / propà i aïri / metà.
Assessorament canvio de gas
Redacció de normativa
Anàlisi de xarxa