Av. Alcalde Barnils, 72, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

93 454 15 00

93 452 07 58

Ingeniería e instalaciones de calefacción, climatización, gas, electricidad, petrolíferas (dip.de gasoil), frigoríficas y tratamientos legionela. Aire comprimido.

GEINSTAL – GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.

INSTAL·LACIÓ – MANTENIMENT – PROJECTES

Desenvolupem les nostres principals activitats tant en el sector públic com en el sector privat. Sectors:

Administració pública – Aeroports – Ensenyament – Cultura – Grans superfícies – Hospitalari – Banca i financer – Indústria – Altres

Especialitzats en el Manteniment Integral d’Instal·lacions i Edificis, amb modalitats de contractació “a la carta” i dotats dels mitjans tecnològics més avançats.

Manteniments

* PREVENTIU – NORMATIU – PREDICTIU – CORRECTIU – MODIFICATIU – CONDUCTIU – INTEGRAL – FACILITY – GESTIÓ GLOBAL.

* El nostre personal està dotat dels mitjans tecnològicament més avançats i dels sistemes de GMAOs adequats per a poder realitzar les ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES amb major agilitat i eficiència

SERVEI: Servei d’Urgències 24h/365 dies.

AIRE CONDICIONAT

-Sistemes de VRV (Cabal de Refrigerant Variable).

-Sistemes aïri-aigua (Plantes refrigeradores, ventiloconvectors, climatitzadors…).

-Sistemes aigua-aigua (Torres de refrigeració, plantes refrigeradores elèctriques i/o absorció, unitats terminals…).

-Sistemes d’expansió directa (tipus roof-*top, compactes, partits…).

-Sistemes de condicionament de precisió (sales d’informàtica, telecomunicacions…).

-Sistemes de condicionament d’aire per a processos industrials (atmosfera controlada, sales blanques, quiròfans).

-Sistemes de producció d’energia combinats (plaques solars, fotovoltaica…).

CALEFACCIÓ

-Sistema de calefacció amb caldera centralitzada.

-Sistema de calefacció individual amb radiadors.

-Sistema de calefacció per sòl radiant.

-Sistema de calefacció industrial.

-Aerotermos.

-Convectors.

ELECTRICITAT

-Escomeses

-Centres de Transformació.

-Distribució en Baixa i Mitjana tensió.

-Il·luminació: interior, exterior.

-Quadres elèctrics – generals – subcuadros.

-Instal·lacions elèctriques per a climatització, sales, C.P.D.

-Instal·lacions elèctriques per a sales de màquines.

-Grups electrògens.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

-Detecció convencional.

-Detecció CO (garatges).

-Extinció ruixadors i BIE’s.

GAS

-Instal·lacions receptores en edificis, hospitals i hotels.

-Muntants i instal·lacions interiors.

-Instal·lacions interiors.

-Instal·lacions en habitatges.

LAMPISTERIA I SANEJAMENT

-Xarxes de sanejament: pluvials i fecals.

-Xarxes exteriors i interiors de lampisteria.

-Grups de pressió.

VENTILACIÓ

-Renovació i aportació d’Aire Exterior per a la Qualitat de l’Aire interior d’Edificis.

-Ventilació de garatges.

-Conductes d’evacuació de fums.

TELECOMUNICACIONS

-Veu, dades i telefonia.

-CCTV.

-Megafonia.

-Porters i vídeo porters.

-Antenes TDT/sat.

-Alarmes / Control d’accessos.

-Audiovisuals.

REGULACIÓ I CONTROL

-Gestió centralitzada d’Edificis.

-Control d’instal·lacions: climatització, il·luminació, etc.

-Telegestió.

SERVEIS ENERGÈTICS (AQUEST)

-Auditories energètiques.

-Projectes energètics.

-Gestió energètica.

-Contractes serveis energètics.