Carrer Castaños, 101 08302 Mataró, Barcelona

93 837 92 20

Erbia Energy Solutions – ERBIA 2017, S.L.

Som una empresa d’especialistes amb una gran experiència en el sector, el soci competent i eficient que requereix la tecnologia del seu equip, ja sigui de llar o industrial.

La satisfacció del client és el nostre principal objectiu. Ens impliquem al 100% en els seus projectes  per a donar la millor solució a les seves necessitats.

Estem disponibles per a totes les seves necessitats, sigui com sigui el seu sistema; de biomassa o gas.

La nostra àmplia experiència i excel·lència professional ens permeten poder assessorar-lo en tot moment i amb detall sobre el seu projecte.

Com a empresa especialitzada en el sector  de calefacció i climatització,  comptem amb grans especialistes, la qual cosa ens permet recomanar-los sempre la tecnologia més moderna i avançada per a les seves instal·lacions.

UN EQUIP PROFESSIONAL PREPARAT PER A GESTIONAR L’EMPRESA D’ACORD AMB LES NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS

Utilitzem els sistemes i materials que millor respectin el medi ambient tenint en compte les especificacions tècniques i la normativa legal vigent a cada moment.

Som especialistes en serveis en l’àrea de la biomassa:

– Sistemes d’emmagatzematge horitzontals mitjançant plataforma mòbil hidràulica.

– Sòl vibrant amb sistema Vibrafloor®.

– Solucions verticals d’emmagatzematge de biomassa, amb sistemes automàtics d’extracció.

– Transportadors Sinfin en canal practicables, per al maneig de la biomassa o transport de cendres.

– Transportadors a cadena (redler) Sistema robust per al transport i elevació de biomassa o cendres, construïts en acer al carboni o inoxidable.

– Transportadors a banda, Sistemes flexibles mitjançant banda de cautxú.

– Filtre de mangues, Sistemes de filtrat de mangues amb capacitat de filtrat <20 mg/Nm3.

– Sistemes multiciclònics tangencials amb capacitats de reducció de partícules sòlides fins a un 80% i 150mg/*Nm3.

A més de poder oferir-los una àmplia gamma de serveis en instal·lacions i manteniments, com ara:

– Contractes de manteniment d’equips i mà d’obra més adequat a les seves necessitats. Especialistes en reparacions integrals d’equips auxiliars (transportadors, sitges, calderes, etc).

– Especialistes en treballs refractaris i neteges de caldera.

– Inspeccionis nivell A, B i C d’equips a pressió.

– Inspeccions anuals de calderes.

– Actes d’instal·lacions EIP2 i ERP2

– L’ajudem a seleccionar els productes més adaptats als seus processos de fabricació o instal·lació. En cas de ser necessari amb la col·laboració dels nostres proveïdors.