Carrer de Cabanyes, 36, 08203 Sabadell, Barcelona, España

93 711 82 11

93 711 89 64

EMYPRO, S.A.

A Emypro disposem de les darreres tecnologies de disseny CAD i paramètric per al disseny dels nostres projectes, de personal qualificat per a executar-los, d’un espai on desenvolupar-los (planta pròpia a Sallent) i de la maquinària necessària per portar-los a terme correctament (cilindres, 2 taules de tall per plasma, grues, camions, grups electrògens, etc.). A data d’avui, més de 3.000.000 m³ d’emmagatzematge fabricats i muntats.

Fabricació i muntatge de dipòsits d’emmagatzematge
Tancs d’acer al carboni i acer inoxidable. Revestiment de tancs amb xapes d’acer inoxidable.

Altres sistemes d’emmagatzematge fabricats i subministrats per Emypro:
-Construcció de sitges
-Subministrament, fabricació i muntatge de tancs criogènics.
-Construcció de tancs per sales de plantes termosolars de concentració.

Instal•lacions “claus en mà”
Emypro executa la totalitat del projecte. El dissenya, sol•licita els permisos d’obra pertinent i s’encarrega del muntatge de tots els seus components (dipòsits, canonades, equipaments de càrrega i descàrrega, etc.) i del seu manteniment posterior.

En una instal•lació de “claus en mà”, Emypro s’encarrega del disseny i l’execució de diversos projectes:
-Projecte de construcció de tancs de emmagatzematge
– Projecte d’obra civil (fossa de bombes, PIT, etc.)
-Projecte elèctric (control, potencia)
-Xarxa de canonades
-Molls de càrrega
-Carregadors
El client rep les instal•lacions completament acabades i llestes per a començar les seves activitats.

Xarxes de canonades
Instal•lació de feixos de canonades, be sigui aèries o soterrades, per a la canalització de diferents fluids: hidrocarburs, productes corrosius, inflamables, tòxics, vapor, oli tèrmic, etc. El material de les xarxes de canonades s’adequa sempre a les característiques i requisits tècnics de cada projecte (paperer, químic, tèxtil o alimentari).

Instal.lacions de càrrega i descàrrega de vaixells, ferrocarril i camions cisterna

Instal•lacions de marquesines i de càrrega i descàrrega per a camions cisterna, vaixells o ferrocarril.

Pantalles flotants

Sistemes interns per al control de emissions i minimització dels vapors derivats del producte emmagatzemat.

Disseny, fabricació i muntatge de pantalles d’acer al carboni.

Disseny i muntatge de pantalles de contacte directe i de “pontón”, en acer inoxidable.

Projectes d’enginyeria
Emypro compta amb un departament tècnic que li permet abastar projectes d’enginyeria, realitzant plànols, càlculs, especificacions, etc., basant-nos en els estàndards normatius (API650, API620, ASME, etc.) i adaptant-nos als requisits del client.

Aspiracions flotants
Sistema intern per a l’extracció controlada del producte del interior del tanc al nivell requerit, evitant l’aspiració de sediments que eventualment puguin ocasionar dins del tanc.

FÀBRICA:
-Línia de tall: dues taules de tall per plasma amb capçal rotatiu per a xapa i canonades.
-Línia de cilindrat: corbadora horitzontal i vertical.
-Zona d’abastiment de xapa.

TALLER: Prefabricació d’estructures, plataformes, tubuladures, etc.

MAGATZEM: Magatzem de productes semielaborats i recepció de matèria primera.