Can Guasch 3 Polígon Industrial de Llevant 08150 de Parets del Vallès

93 573 07 70

93 562 30 10

E. BACHILLER B., S.A.

BATXILLER és una enginyeria industrial de capital espanyol fundada l’any 1971, especialitzada en el disseny i fabricació d’equips de procés i recipients a pressió per a les indústries química, petroquímica, farmacèutica, cosmètica i alimentària.

Els seus serveis inclouen el disseny a mesura del projecte, producció dels equips, proves de laboratori, control de qualitat i postvenda.

Actualment compta amb una plantilla mitjana de 200 persones i un nivell de facturació de 30 milions d’euros l’any 2019.

L’experiència, la inversió en R+D i els seus alts estàndards de qualitat avalen Batxiller com a líders mundials. Compten amb les certificacions de qualitat ISO 9001:2015, segell O i U2 de ASME, certificat HP0 segons AD-2000 Merkblätt, Mòdul H1 d’acord amb PED, llicència A2 segons SQL de la República Popular de la Xina i ISO 14001:2015.

Batxiller ofereix una àmplia gamma d’equips i solucions d’alta qualitat per a processos molt diversos:

Recipients a pressió i caldereria industrial

• Sistemes d’agitació:

• Impellers
• Sistemes de torretes
• Sistemes d’estanquitat

• Columnes i torres industrials

• Columnes de refrigeració
• Columnes de destil·lació
• Columnes d’absorció
• Columnes d’adsorció

• Dipòsits atmosfèrics i tancs per a líquids
• Dipòsits d’emmagatzematge
• Intercanviadors tubulars de calor

• Reactors:
• Reactors agitats
• Reactors de resines
• Reactors per a farma
• Reactors de polimeración

• Recipients a pressió
• Sitges per a pólvores i sitges per a granulats

Tecnologia d’assecat:

• Assecador horitzontal de paletes al buit
• Concentrador, evaporador i assecador al buit
• Assecador bicònic rotatiu al buit
• Assecador cònic vertical al buit
• Filtre Nucha a Pressió
• Assecador al buit
• Assecador d’espiral vertical al buit
• Assecador de paletes
• Reactor assecador de turbulència

Tecnologia de mescla i equips de procés de líquids i equips de procés de sòlids:

• Mescladors industrials baix buit
• Fusores
• Unitat de rentada
• Mescladora de laboratori
• Mesclador al buit
• Mesclador horitzontal de turbulència
• Mesclador, granulador i assecador al buit
• Mesclador bicònic rotatiu
• Mesclador rotatiu
• Mesclador cònic vertical
• Mesclador ràpid per fluïdificar

• Mesclador vertical compacte d’espiral