carrer del Samontà, 14 Polígon Industrial Fontsanta 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, España

93 373 52 61

93 373 09 08

CALDERERIA J. DIAZ

Instal·lació i manteniment de caldereria industrial.
Serralleria
Instal·lacions de canonades vapor, aigua, aire, pvc i derivats del plàstic.
Soldadures (aliats, inoxidables, alumini, monel).
Complements a mesura per a sales d’especejament i obradors.
Portes metàl·liques, separacions i finestres alumini.
Dipòsits en ferro i acer inoxidable (fixos i mòbils).
Campanes, conduccions fums, xemeneies metàl·liques.
Taules especejament inoxidables (fixos o mòbils).
Estructures metàl·liques (altells, passadissos, escales, cobertes).
Estructures per a corrons o cintes transportadores.
Caldereria per a plantes de formigó, asfalts, prefabricats, ceràmiques, vidrieres, etc.
Reixes i baranes.
Tremuges.
Manteniments de tot tipus d’instal·lacions:
Refineries – Químiques – Petroquímiques – Papereres – Indústries farmacèutiques – Indústries tèxtils – Alimentació – Plantes de gas – Tractaments d’aigües, entre d’altres