carrer del Samontà, 14 Polígon Industrial Fontsanta 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, España

93 373 52 61

93 373 09 08

CALDERERIA J. DIAZ

– Instal·lació i manteniment de caldereria industrial.
– Serralleria.
– Instal·lacions de canonades vapor, aigua, aire, pvc i derivats del plàstic.
– Soldadures (aliats, inoxidables, alumini, monel).
– Complements a mesura per a sales d’especejament i obradors.
– Portes metàl·liques, separacions i finestres alumini.
– Dipòsits en ferro i acer inoxidable (fixos i mòbils).
– Campanes, conduccions fums, xemeneies metàl·liques.
– Taules especejament inoxidables (fixos o mòbils).
– Estructures metàl·liques (altells, passadissos, escales, cobertes).
– Estructures per a corrons o cintes transportadores.
– Caldereria per a plantes de formigó, asfalts, prefabricats, ceràmiques, vidrieres, etc.
– Reixes i baranes.
– Tremuges.
Manteniments de tot tipus d’instal·lacions:
– Refineries – Químiques – Petroquímiques – Papereres – Indústries farmacèutiques – Indústries tèxtils – Alimentació – Plantes de gas – Tractaments d’aigües, entre d’altres