Can Tacó, 3, 08160 Montmeló, Barcelona, España

93 568 12 50

93 568 15 38

CEACSA – CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE CALDERERIA, S.A.

Fabricació d’elements prefabricats de caldereria, tant en ferro com en acer inoxidable, així com a la construcció i muntatge de caldereria en general.
Sectors tan diversos com: Indústria Química, Metalurgica, Alimentària, Vidrieres, Papereres, Àrids, Constructores, Cementeres, Naval, Ferroviària, Escultors, Ajuntaments
Disposem d’unes àmplies instal·lacions i de fàcil accés, amb més de 6000 m2. de naus de 15 m. d’alçada, dotades amb 11 ponts grua de 10 tm. cada un.
Parc de maquinària que abasta, entre d’altres, cilindres CORBADORS, premses, rebordeadoras, corbadora de perfils, plegadores, columnes de soldadura, taula de tall per control numèric, forn per a tractaments tèrmics, polidora de fons i virolles, etc.
Àmplia gamma de productes per satisfer les necessitats que qualsevol Caldereria
Cilindratge de cons i virolles fins a 70 mm. d’espessor, en 3 m. d’ample i un diàmetre aproximat de 1300
Fons per a dipòsits fins a 30 mm. de espessor … I 10 metres de diàmetre
Construcció i muntatge de dipòsits i aparells a pressió
Llars ondulats per a calderes
Tipus Fox o Morrison en diferents passos i profunditat d’ones
Muntatge de peces de grans dimensions
Disposem de forn de gran capacitat per a tractaments tèrmics
Distensionados
normalitzats
Hipertemples per acers inoxidables.
Desgreixatge, Decapat i Polit de fons, cons i virolles
Tall de peces en forma per control numèric, amb oxitall o plasma, en sec o sota aigua.
Soldadura amb Arc submergit, Tig, Mig, Elèctrode
Corbat de xapes (cilindratge de virolles i cons)
Resum:
Tractaments tèrmics
Treballs de caldereria per subcontractació
Conformat de fons
Escultures
Taula de tall
Polit de fons i virolles
Corbat de perfils
Cons
Treballs diversos