El Vivet, 3 ; Polígon Industrial El Vivet 08552 Taradell

93 812 63 14

CALDERERIA PRESSCAT, S.L.

CALDERERIA INDUSTRIAL – ESTRUCTURES METÀL·LIQUES – MAQUINÀRIA INDUSTRIAL – CANONADES I CONDUCTES

Presscat és una empresa dedicada a la caldereria fina i construccions metàl·liques en acer al carboni i inoxidable per a tot tipus de sectors industrials.

Comptem amb un equip humà de professionals amb llarga experiència al sector i unes modernes instal·lacions recentment reformades de 900 m2.

Oficina Tècnica

Disposem d´una oficina tècnica que s’encarrega d’estudiar cada un dels projectes de manera individualitzada per tal de trobar i oferir la solució més òptima en cada un dels casos i sempre utilitzant els softwares de disseny més avançats en 2D i 3D per garantir la màxima qualitat i eficàcia, tant en el procés de fabricació, com en el procés de muntatge.

Instal·lacions

El taller està equipat amb un conjunt de maquinària moderna, entre d´altres:

– Màquines refrigerades TIG i MIG.

– Cisalla de fins a 12 mm gruix. BLECKEN.

– Plegadora de 130 Tn. GARNET.

– Cilindres hidràulics – Corbadores de 1,10 m. AJIAL.

– Cilindres hidràulics – Corbadores de 2,00 m. BENDMAK.

– Capçal robotitzat de soldadura continua. RAIL BULL.

– Equip rotatiu horitzontal de velocitat controlada per soldadura continua de fins a Ø3000 ROLLENBOCK.

– Equip rotatiu de plat giratori electrònic per soldadura de tubs de fins a Ø300. ARIEN POWER 7G.

– Eines manuals pròpies del sector com ara una serra continua FAT280, una premsa hidràulica manual UNICRAFT de 40 Tn, discs, polidores, esmeriladores o radials entra d’altres.

– Màquines per petits mecanitzats com ara torn, trepant vertical o roscadora ingràvida CMA GH18.

– Compressor i equip de pintura per imprimacions.

Equip humà

L’equip humà està format per professionals altament capacitats i homologats en soldadura TIG i MIG, ja sigui amb aportació o sense, així com especialitzats en plegadora i cilindre corbador.

Disposem de las certificacions UNE-EN ISO 9606−12017 en diferents processos  141, T, BW, FM5, S, T1.5, H-L045, ss, gb, sl) per la societat de classificació EWF.

Caldereria Industrial

Disseny i fabricació mecànica per la construcció de dipòsits de diferents volums i tot tipus d’accessoris com ara tremuges, cargols sense fi, ciclons, filtres o boques d’home entre d’altres, per l’emmagatzematge i transport de sòlids en forma de gra, líquid o gas utilitzant les tècniques més adequades per cada una de les aplicacions.

Canonades i conductes

Fabricació de canonades, colzes, reduccions, boques de connexió o vàlvules en acer al carboni i inoxidable amb els tractaments necessaris segons cada aplicació, ja sigui galvanitzat, sorrejat, pintat, etc, amb i sense purga en A304, A316 i A310. Disposem de soldadura homologada en posició 6G en diferents gruixos, mil·limètric i SCH10, SCH40 i SCH80.

Estructures metàl·liques

Fabricació d’estructures metàl·liques, baranes, escales, plataformes, entre d’altres, a partir de perfils d’acer estructural o perfils conformats amb xapes, obtenint productes de gran qualitat per la seva instal·lació. Aquestes estructures tant poden ser d’acer al  carboni com inoxidable i el nostre equip està qualificat per instal·lar-les a obra.

Maquinària industrial

Muntatge de tot tipus de maquinària industrial com per exemple transportadors o taules  de muntatge i a la vegada fabricació de peces metàl·liques per tot tipus de sectors  industrials donant els millors acabats en inoxidable i acer al carboni.