Priorat 4, Nau 13, 08185 de Lliçà de Vall

935144795

CALDERERIA INOXKER, S.L.

Fabricació d’equips:
– Dipòsits a pressió i atmosfèrics
– Reactors
– Columnes
– Bescanviadors de calor
– Generadors de vapor
– Diluïdors i mescladors
– Fusors
– Tremuges
– Autoclaus
Sectors de treball:
– Industria Química, farmacèutica, alimentaria, cosmètica, petroquímica
Disseny d’equips segons:
– Codi Ad-Merckblatter 2000, ASME, API-650, UNE EN 13445, DIN, ASTM, directiva PED 2014/68/UE, ATEX 94/9/CE