Carretera N-II - 556,2, 08711 ODENA ESPAÑA

93 804 64 07

93 805 45 95

 

 

CALDERERIA DAYMA, S.L.

FABRICACIÓ, INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL
CALDERERIA INDUSTRIAL

 • FABRICACIÓ de maquinària industrial i els seus components.
  Calderes de vapor i canonades, fabricació de dipòsits per a diferents activitats i tot tipus de líquids (en acer inoxidable o en ferro), sitges i bisenfins, maquinària per a escorxadors d’aus o per al sector de prefabricats del formigó.
 • INSTALACIO i muntatge en obra de tots els productes fabricats.
  Conjunt de solucions per crear des d’obres completes, fins a mínims detalls, cobrint tot tipus de necessitats i posant de manifest la seva capacitat i versatilitat dins del món de la caldereria industrial.
 • MANTENIMENT de les instal•lacions per a un millor rendiment i eficàcia.                                                       Caldereria Dayma, S.L., també emet els certificats i proves periòdiques dels recipients a pressió, calderes, calderins d’aire, canonades, la legalització de les instal•lacions industrials, les calderes i canonades corresponents.

 

Soldadures: personal qualificat i homologat

Principals sectors:

 • Papereres (calderes de vapor de tot tipus, cogeneració, sistema de calefacció per vapor o aigua sobreescalfada, canonades d’acer al carboni i inoxidable, instal•lació contra incendis).
 • Prefabricats del formigó (Instal•lació de calefacció per a l’assecat i enduriment per prefabricats de formigó, per mitjà de circuit de vapor o aigua calenta amb sistema automàtic o manual, fabricació de maquinària per al sector de prefabricats del formigó concebuda per a la introducció de cables o varetes d’acer corrugat).
 • Escorxadors industrials (Fabricació i instal•lació de separadors rotatius amb variador de velocitat, premses per a plomes fins a 9000 pollastres a l’hora, estructura per a premses i separador, sitges, bisenfins, fabricació i instal•lació de bombes per a plomes).
 • Indústries químiques
 • Fàbriques d’adobats.
 • Indústries del tèxtil (Instal•lació de calderes de vapor de tot tipus i varietat de models, amb tot el necessari per a la seva posada en marxa)