Carrer Motors, 25, 08755 Castellbisbal, Barcelona

937752768

CALDERERIA CAIBER, S.L.

Caldereria:

Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons les especificacions.

Fusteria metàl·lica:

Fabricació i muntatge de tota mena de productes amb acer inoxidable.

Estructura metàl·lica:

Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl·lics d’acer inoxidable soldats o cargolats, d’acord amb les especificacions tècniques.

Instal·lacions:

Feines bàsicament relacionades amb el subministrament i el muntatge de canonada d’inoxidable.

Manteniment:

Realitzem feines amb l’objectiu de conservar o restaurar les instal·lacions.