Carrer Narcís Monturiol, 15-21, Nau 7 08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona

93 808 77 01

93 808 77 62

CALDERERIA BOLARIN – CARDÚS, S.L.

Caldereria Industrial – Disseny – Calefactors – Radiadors – Serpentines

Fabricació d’equips per a processos industrials en el camp de la caldereria.

Manteniments, revisions i certificacions d’equips a pressió.

-Fabricants de tubs d’aleta des de 3/8″ fins a 3″. En acer al carboni i inoxidable.

-Aletes en “L” i corrugades.

-Fabriquem bateries de vapor i oli tèrmic, bescanviadors i economitzadors.

-Subministrem calderes d’oli tèrmic, aigua i vapor.

-Instal·lacions de gas d’alta i baixa pressió.

-Fem instal·lacions industrials de vapor, oli tèrmic, aigua i aire comprimit.

-Instal·lacions industrials de climatització i calefacció.

-Construcció de dipòsits d’acer al carboni i inoxidable.

-Fabricació de portes, escales, altells, plataformes.

Disposem de 1.000m2 d’instal·lacions amb maquinària especialitzada i homologada.