Av. de Josep Tarradellas, 8, 08029 Barcelona, España

+ 34 934 266 928

+ 34 934 266 779

ANINGAS-ERGOS, S.A.

Calderes d’oli tèrmic (fluid tèrmic):

 • Potència tèrmica de 10.000 kcal/h a 10.000.000 kcal/h
 • Temperatura màxima de servei fins a 410ºC
 • Opcions d’escalfament: Electricitat, Combustibles líquids (Fuel, Gasoil), Combustibles gasosos (Gas Natural, Gas Propà, Biogàs, Gasos Efluents), Recuperació de calor en motors o turbines de cogeneració, Biomassa

Calderes de Vapor, Aigua calenta i Aigua sobreescalfada:

 • Calderes pirotubulars de vapor des de 250 a 50.000 kg/h. Pressió màxima admissible PS fins a 25 bar. Vapor saturat o sobreescalfat.
 • Calderes aigua calenta des de 60.000 a 20.000.000 kcal/h i aigua sobreescalfada fins a 190ºC.
 • Calderes de vaporització instantània (aquotubulars) de 300 a 2.000 kg/h

Calderes de biomassa per oli tèrmic, aigua calenta i aigua sobreescalfada:

Tipus de fogars, en funció de la biomassa disponible (origen, humitat, composició, granulometria,…):

 • Prefabricats, monobloc, cilíndrics verticals o horitzontals.
 • Enterrats (Graelles inclinades fixes o Graelles mòbils)

Calderes de recuperació (cogeneració):

Disseny i construcció cas a cas en funció de la composició i l’origen dels gasos (turbina de gas, motor de gas, motor combustible líquid, cambra de combustió, caldera biomassa…), cabal i temperatura.

 • Vapor (HRSG) pirotubulars
 • Oli tèrmic serpentí o tubular flux creuat
 • Aigua calenta aquotubulars o pirotubulars
 • Aigua sobreescalfada aquotubulars o pirotubulars

Recuperació de calor (economitzadors):

El rendiment de les calderes es pot incrementar reduint la temperatura dels fums amb un o més economitzadors en sèrie a la sortida dels gasos, reduint la seva temperatura i aprofitant al màxim la calor residual.

Desgasificadors, sobreescalfadors i reboilers (Generadors Indirectes de Vapor)

Sistemes modulars monofluid: Calefacció / Refrigeració +360 – 70ºC

Servei integral per a calderes, combustibles i cremadors industrials:

També disponible per a calderes i instal·lacions d’altres fabricants

 • Revisions periòdiques oficials
 • Manteniment
 • Enginyeria
 • Instal·lacions
 • Quadres elèctrics
 • Eficiència energètica
 • Projectes de legalització i tràmits legals
 • Posada en marxa i formació d’usuaris

Estufes (cambres tèrmiques) per a calefacció de productes envasats en bidons o contenidors IBC:

 • Capacitat de 2 a 48 bidons (12 contenidors IBC 1.000 litres)
 • Disposició en un nivell o en dos nivells amb separació intermitja
 • Opció ATEX (Adequada per a zones amb risc d’explosió)
 • Opcions d’escalfament:
  • Electricitat
  • Vapor
  • Oli tèrmic
  • Aigua calenta
  • Escalfament mixt (vapor i elèctric, oli tèrmic i elèctric, …)
  • Injecció directa de vapor. Estufes per fondre.

Calefactors elèctrics individuals:

 • Estàndard: Per bidons (25 L, 50 L, 100 L i 200 L) i contenidors IBC, de plàstic, fibra o metàl.lics
 • Calefactors a mida
 • Zona Segura o Zona Atex
 • Escalfament de bidons per inducció

Subministrament d’oli tèrmic (fluid tèrmic):

En bidons, contenidors o cisterna, de diferents tipus d’olis tèrmics segons normes DIN 51522 i UNE 9-310