Carrer França, 24, 08769 Castellví de Rosanes, Barcelona, España

937752768

TREMETAL – TREBALLS METAL.LURGICS A MIDA, S.L.

Caldereria: Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons les especificacions

Fusteria metàl•lica: Fabricació i muntatge de tota mena de productes amb acer i inoxidable

Estructura metàl•lica: Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl•lics d’acers soldats o cargolats, d’acord amb les especificacions tècniques

Instal•lacions: Feines bàsicament relacionades amb el subministrament i el muntatge de canonada

Manteniment: Realitzem feines amb l’objectiu de conservar o restaurar les instal•lacions