Cami Sagraments, 15, Polígon Industrial Sant Ermengol 08630 Abrera

937752768

TREMETAL – TREBALLS METAL·LURGICS A MIDA, S.L.

Caldereria: Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons les especificacions

Fusteria metàl·lica: Fabricació i muntatge de tota mena de productes amb acer i inoxidable

Estructura metàl·lica: Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl·lics d’acers soldats o cargolats, d’acord amb les especificacions tècniques

Instal·lacions: Feines bàsicament relacionades amb el subministrament i el muntatge de canonada

Manteniment: Realitzem feines amb l’objectiu de conservar o restaurar les instal·lacions