Carrer de la Indústria, 21, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, España

93 377 29 43

MONTAJES INDUSTRIALES SOLER, S.L.

CALDERERIA I PLANXISTERIA INDUSTRIAL
Sectors: Automòbil – Fusta – Alimentació – Farmacèutic – Constructores – Treballs per despatxos d’arquitectura i dissenyadors – Enginyeries i professionals lliures. Treballs desenvolupats sota plànols
Alguns treballs habituals:
Construccions metàl•liques en ferro (estructures, bancades, carenats en xapa, conduccions i canonades, contenidors, sils, carros, etc.)
Construccions en acer inoxidable (bastidors, dipòsits, recipients de tots tipus, carenats per maquinaria, tolves, etc.)
Fabricació de maquinària per a tercers, sota plànols (rentadores industrials, forns, estufes, components de depuradores, sedimentadores, mecanismes, etc.).
Climatitzadors d’aire, filtració, generadors de calor, etc.
Construccions generals, estructures d’altells, escales, baranes, tancaments, etc.
Fabricació d’elements en acer inoxidable o acer al carboni.
En general, qualsevol construcció mecànica o simplement metàl•lica.

ENGINYERIA PRÒPIA:
Disseny, càlcul i fabricació de:
– Cabines de pintura (eixutes i de cortina d’aigua).
– Instal•lacions de pintura en pols amb cabina, forns, ciclons i recuperador en pols.
– Sales pressuritzades per pintura i assecat.
– Assecadors.
– Estufes i forns per convecció d’aire.
– Equips de filtració d’aire per qualsevol tipus d’aplicació (Hepa).
– Equips de captació de pols, amb filtre de cartutx, bosses o mànegues.
– Transportadors de terra o aeris.
– Instal•lacions de pintura complertes, claus en mà.
Estructures auxiliars interiors de fàbrica.
Equips d’aspiració de fums.
Equips de captació.
– Desenvolupament de projectes, claus en mà.