Carrer Gaià, 37, Polígon Industrial Pla d'En Coll, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, España

93 565 08 08

MILLECASA – Montajes Industriales Lleca, S.A.

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS PER A FLUIDS

-Muntatge i manteniment d’instal·lacions industrials

MILLECASA compta amb una àmplia experiència en el muntatge i manteniment d’instal·lacions industrials d’emmagatzematge i trafegament de fluids –líquids i gasos- especialment en els sectors petroquímic i del gas, encara que també en química, alimentació, automoció…

Líquids: Entre les activitats principals de l’empresa, es pot destacar la construcció de plantes d’emmagatzematge de combustibles líquids, estacions de bombament, carregadors de camions i vagons cisterna i terminals portuàries equipades de braços marins.

MILLECASA ha instal·lat en diversos aeroports sistemes fixos d’alimentació de combustible per a aeronaus en pista.

Gasos: Àmplia experiència en el muntatge de plantes de regasificació, estacions de compressió, posicions i estacions de regulació i mesura.

Projecte, instal·lació i manteniment de plantes Industrials de gasos combustibles i fabricació d’equips a pressió.

Disseny i muntatge d’instal·lacions de protecció contra incendis

MILLECASA dissenya, construeix i manté sistemes automatitzats de protecció contra incendis (DCI) en instal·lacions d’emmagatzematge i trafegament de combustibles, comptant amb la certificació CEPREVEN.

Per a això, l’empresa disposa d’un equip tècnic que dissenya tant el que fa referència a la detecció de l’incendi com al disseny de la protecció més adequada a cada risc, utilitzant sistema d’aigua polvoritzada, escuma, pols seca i gasos.

Una vegada aprovat el disseny, MILLECASA realitza el subministrament, instal·lació i proves del sistema de protecció contra incendis, oferint igualment el manteniment preventiu normatiu i correctiu anual.