Carrer Gaià, 37, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona, España

93 565 08 08

93 565 08 09

Polígon Industrial Pla d´En Col

MILLECASA – MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.

INSTAL•LACIONS INDUSTRIALS PER A FLUIDS
-Muntatge i manteniment d’instal•lacions industrials
MILLECASA compta amb una àmplia experiència en el muntatge i manteniment d’instal•lacions industrials d’emmagatzematge i trafegament de fluids –líquids i gasos- especialment en els sectors petroquímic i del gas, encara que també en química, alimentació, automoció…
Líquids: Entre les activitats principals de l’empresa, es pot destacar la construcció de plantes d’emmagatzematge de combustibles líquids, estacions de bombament, carregadors de camions i vagons cisterna i terminals portuàries equipades de braços marins.
MILLECASA ha instal•lat en diversos aeroports sistemes fixos d’alimentació de combustible per a aeronaus en pista.
Gasos: Àmplia experiència en el muntatge de plantes de regasificació, estacions de compressió, posicions i estacions de regulació i mesura. Projecte, instal•lació i manteniment de plantes Industrials de gasos combustibles i fabricació d’equips a pressió.
Disseny i muntatge d’instal•lacions de protecció contra incendis
MILLECASA dissenya, construeix i manté sistemes automatitzats de protecció contra incendis (DCI) en instal•lacions d’emmagatzematge i trafegament de combustibles, comptant amb la certificació CEPREVEN.
Per a això, l’empresa disposa d’un equip tècnic que dissenya tant el que fa referència a la detecció de l’incendi com al disseny de la protecció més adequada a cada risc, utilitzant sistema d’aigua polvoritzada, escuma, pols seca i gasos.
Una vegada aprovat el disseny, MILLECASA realitza el subministrament, instal•lació i proves del sistema de protecció contra incendis, oferint igualment el manteniment preventiu normatiu i correctiu anual.