Av. les Roquetes, 5, 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España

93 893 08 61

93 811 50 80

INNACA – INDUSTRIAL NAUTICA CATALANA, S.L.

Serveis de manteniment, proves hidràuliques de caldereria i de recipients a pressió transportables i recàrregues d’extintors.
Instal·lació, reparació i manteniment de tota mena d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Recàrrega de gasos industrials.
Revisió ocular, proves hidràuliques i recàrregues d’ampolles d’aire per a respiració autònoma per a activitats subaquàtiques i de superfície.
Recàrregues de CO₂ pel ram de l’alimentació
Projectes de disseny, construcció, homologació i manteniment d’aparell a pressió

Instal·lacions i xarxes de distribució d’aigua contra incendis.

Plans de senyalització i evacuació d’edificis, Hotels, indústries, etc..
Proves hidràuliques fins a 750 bar de pressió, revisions i càrregues d’extintors de pols, CO₂, aigua, escumogens s i altres gasos.
Recàrrega d’aire comprimit respirable fins a 300 bar i Nitrox, per a activitats subaquàtiques i de superfície. Proves hidràuliques de les ampolles, neteja, desgreixatge i revisions internes.
Recàrregues de gasos industrials i oxigen medicinal.

Productes :
Extintors
Gasos industrials i medicinals
Boques d’incendi equipades (bies)
Senyalització
Bateries per a transvasament de gasos.
Subministrament de Manòmetres patró, Masses i pesos Certificats per a comparació de bàscules

Contractes integrals de manteniment contra incendis.
Cursos pràctics d’ús d’extintors i boques d’incendi.
Cursos d’especialització en càrrega de gasos i recàrregues per a operaris d’empreses autoritzades.

Neteja i desinfecció interior en recipients (productes no tòxics)
Cerveseres
Begudes carbòniques
Alimentació
Observació d’interiors per mitjà d’endoscopi
Certificat amb fotografies